horizontal rule

张律师欢迎您的访问。

更多杜甫 沉鱼落雁美女论语唐诗300首史记四书五经

【王竟携酒,高亦同过,共用寒字】杜甫

卧病荒郊远,通行小径难。故人能领客,携酒重相看。 
自愧无鲑菜,空烦卸马鞍。移樽劝山简,头白恐风寒。

杜甫李司马桥了承高使君自成都回

张律师感谢您的访问。