horizontal rule

张律师欢迎您的访问。

更多杜甫 沉鱼落雁美女论语唐诗300首史记四书五经

【草堂即事】杜甫

荒村建子月,独树老夫家。雾里江船渡,风前径竹斜。
寒鱼依密藻,宿鹭起圆沙。蜀酒禁愁得,无钱何处赊。

杜甫魏十四侍御就弊庐相别

张律师感谢您的访问。