horizontal rule

张律师欢迎您的访问。

更多杜甫 沉鱼落雁美女论语唐诗300首史记四书五经

【游修觉寺】杜甫

野寺江天豁,山扉花竹幽。诗应有神助,吾得及春游。
径石相萦带,川云自去留。禅枝宿众鸟,漂转暮归愁。

杜甫后游

张律师感谢您的访问。