horizontal rule

内训培训网欢迎您的访问。

白居易诗集 7(下一页白居易的诗)白居易

白居易诗集 8

白居易诗集43(白居易的诗,全唐诗卷433_54始)

孟夏思渭村旧居寄舍弟 早蝉 感情 南湖晚秋 郡厅有树,晚荣早凋,人不识名,因题其上 感秋怀微之 因沐感发,寄朗上人二首 早蝉 苦热喜凉 早秋晚望,兼呈韦侍郎 司马宅

白居易诗集44(白居易的诗,全唐诗卷433_65始)

司马厅独宿 梦与李七、庾三十三同访元九 秋槿 委顺 答元郎中、杨员外喜乌见寄(四十四字成) 初入峡有感 过昭君村(村在归州东北四十里) 自江州至忠州 初到忠州登东楼,寄万州杨八使君 郡中 西楼夜 东楼晓 寄王质夫

白居易诗集45(白居易的诗,全唐诗卷434_16始)

南宾郡斋即事,寄杨万州 招萧处士 庭槐 送客回晚兴 东楼竹 九日登巴台 东城寻春 江上送客 桐花 早祭风伯,因怀李十一舍人 花下对酒二首

白居易诗集46(白居易的诗,全唐诗卷434_27始)

不二门 我身 哭王质夫 东坡种花二首 登城东古台 哭诸故人,因寄元八 郡中春宴,因赠诸客 开元寺东池早春 东溪种柳 卧小斋 步东坡

白居易诗集47(白居易的诗,全唐诗卷434_38始)

征秋税毕,题郡南亭 蚊蟆 登龙昌上寺望江南山,怀钱舍人 郊下 遣怀 岁晚 负冬日 宿溪翁(时初除郎官赴朝) 重过寿泉,忆与杨九别时,因题店壁 西掖早秋直夜书意 庭松

白居易诗集48(白居易的诗,全唐诗卷434_50始)

竹窗 同韩侍郎游郑家池吟诗小饮 晚归有感 曲江感秋二首 玩松竹二首 衰病无趣,因吟所怀 逍遥咏 短歌行 生离别 浩歌行 王夫子

白居易诗集 9

内训培训网感谢您的访问。

内训师姓名查询 内训师地区查询 内训师所在机构查询 内训师课程分类查询