horizontal rule

内训培训网欢迎您的访问。

白居易诗集 12(下一页白居易的诗)白居易

白居易诗集 2

白居易诗集7(白居易的诗,全唐诗卷425_9始)

秦中吟十首·五弦(一作五弦琴) 秦中吟十首·歌舞(一作伤阌乡县囚) 秦中吟十首·买花(一作牡丹) 赠友五首 寓意诗五首 读史五首 和答诗十首·和思归乐 和答诗十首·和阳城驿 和答诗十首·答桐花 和答诗十首·和大觜乌 和答诗十首·答四皓庙

白居易诗集8(白居易的诗,全唐诗卷425_20始)

和答诗十首·和雉媒 和答诗十首·和松树 和答诗十首·答箭镞 和答诗十首·和古社 和答诗十首·和分水岭 有木诗八首 叹鲁二首 反鲍明远白头吟 青冢 杂感 七德舞-美拨乱,陈王业也

白居易诗集9(白居易的诗,全唐诗卷426_2始)

法曲-美列圣,正华声也 二王后-明祖宗之意也 海漫漫-戒求仙也 立部伎-刺雅乐之替也 华原磬-刺乐工非其人也 上阳白发人-愍怨旷也 胡旋女-戒近习也(天宝末,康居国献之) 新丰折臂翁-戒边功也 太行路-借夫妇以讽君臣之不终也 司天台-引古以儆今也 捕蝗-刺长吏也 昆明春-思王泽之广被也

白居易诗集10(白居易的诗,全唐诗卷426_14始)

城盐州-美圣谟而诮边将也(贞元壬申岁,特诏城之) 道州民-美臣遇明主也 驯犀-感为政之难终也 五弦弹-恶郑之夺雅也 蛮子朝-刺将骄而相备位也 骠国乐-欲王化之先迩后远也(贞元十七年来献之) 缚戎人-达穷民之情也 骊宫高-美天子重惜人之财力也 百炼镜-辨皇王鉴也 青石-激忠烈也 两朱阁-刺佛寺浸多也

白居易诗集11(白居易的诗,全唐诗卷427_5始)

西凉伎-刺封疆之臣也 八骏图-戒奇物、惩佚游也 涧底松-念寒俊也 牡丹芳-美天子忧农也 红线毯-忧蚕桑之费也 杜陵叟-伤农夫之困也 缭绫 卖炭翁 母别子 阴山道 时世妆

白居易诗集12(白居易的诗,全唐诗卷427_16始)

李夫人 陵园妾-怜幽闭也(一作托幽闭,喻被谗遭黜也) 盐商妇 杏为梁 井底引银瓶 官牛 紫毫笔 隋堤柳 草茫茫 古冢狐 黑潭龙

白居易诗集 3

内训培训网感谢您的访问。

内训师姓名查询 内训师地区查询 内训师所在机构查询 内训师课程分类查询